Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

DYŻUR WAKACYJNY lipiec - sierpień 2024

Szanowni Państwo

Dla rodziców jest już dostępna strona https://nabor.pcss.pl/lodz, na której znajdują się informacje na temat zapisu dziecka na okres wakacyjny. Prosimy o zapoznanie się z zakładkami: Informator, Aktualności, Dokumenty.

Poniżej zasady przebiegu rekrutacji (przedruk z w/w strony):


Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców*.

Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.

Opieka w miesiącach lipiec- sierpień 2024 w każdym z dyżurujących przedszkoli organizowana będzie w ramach turnusów.

I. Zasady ogólne

 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez miasto Łódź.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z przy pomocy systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać 3 przedszkola.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.

II. Dostęp do systemu zapisów

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, którzy posiadają konto w systemie rekrutacyjnym PCSS do przedszkoli korzystają z dotychczasowego loginu i hasła.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którzy nie posiadają aktywnego konta korzystają z zakładki "Wypełnij wniosek”.
 3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie: uzupełniają dane dziecka, wskazują przedszkola w kolejności od najbardziej preferowanego, w każdym z wybranych turnusów, następnie zapisują wniosek w systemie i pobierają (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu załączają skan wniosku.

III. Kwalifikacja, potwierdzanie woli przyjęcia

 1. Kolejność przyjęć ustali system zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, system bierze pod uwagę przede wszystkim: wnioski dotyczące rodzeństw, miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest potwierdzenie w systemie woli przyjęcia, w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.
 5. Brak potwierdzenia woli przycięcia dziecka do przedszkola w terminie określonym harmonogramem oznacza rezygnację z miejsca.
 6. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanego (pdf) i podpisanego wniosku zapisu na dyżur wakacyjny do każdego przedszkola, w którym została potwierdzona wola przyjęcia dziecka w danym turnusie oraz podpisania informacji o korzystaniu z usług przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus.
 7. Nie wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w pkt.6 jest traktowane jako rezygnacja z miejsca.
 8. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach. Zapisy na wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli.
 9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które w roku szkolnym nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź a są zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole, mogą skorzystać z zapisów tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na okres wakacji dane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, po uprzednim wypisaniu się z przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż JST.

III. Harmonogram zapisów na opiekę wakacyjną

15 -31.05.2024 r. do godz. 15:00 - Złożenie wniosku zapisu na opiekę wakacyjną

12.06.2024 r. godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12-18.06.2024 r. do godz. 15:00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie elektronicznych zapisów na opiekę wakacyjną

21.06.2024 r. godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

od 24.06.2024 r. - Dostarczenie do przedszkoli dokumentów