KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

       Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do Przedszkola Miejskiego nr 170 na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do niego w celu dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania Informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

      W przypadku, gdy Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisania w wyznaczonym terminie , będzie to traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Szanowni Państwo !

OD 27 MAJA OD GODZ. 15:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 170 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Rodzice/prawni opiekunowie po uzyskaniu w dniu 27 maja 2020 o godz. 15.00 wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 170 zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Dla rodziców/opiekunów prawnych została udostępniona instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do placówki. Instrukcja dostępna jest na stronie https://lodz.formico.pl, w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja"

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi.

 

 

___..____________________________________________________________..___

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 170 W ŁODZI Z DNIA 27 KWIETNIA 2020R.

O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi informuje, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzone

na wolne miejsca w przedszkolu w terminie

od 4 do 15 MAJA 2020r.

 Liczba wolnych miejsc wynosi: 23

 

  1. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) na siedem  dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 102 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

 

27.04.2020 r.

Dorota Tobiasz

 

Zasady rekrutacji do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021

Sprawdź folder "Pobrane"

_________________________________