Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Przedszkole Miejskie nr 170

pracuje w godzinach 6:00 - 17:00


Plan posiłków

8:30 - śniadanie

11:30 - II śniadanie

14:00 - obiad


Godziny pracy oddziałów

GRUPA 1 - pracuje w godzinach 8:00 - 16:00

GRUPA 2 - pracuje w godzinach 8:00 - 17:00

GRUPA 3 - pracuje w godzinach 6:00 - 16:00

GRUPA 4 - pracuje w godzinach 7:30 - 16:00

GRUPA 5 - pracuje w godzinach 7:30 -  16:30


Schodzenie się dzieci

W godzinach 6:00 - 7:30 wszystkie dzieci schodzą się w sali grupy 1

Od godziny 7:30 dzieci z grup 4 i 5 przechodzą do swoich sal.

W godzinach 7:30 - 8:00 dzieci z grup 1, 2 i 3 schodzą się do sali grupy 1

Od godziny 8:00 dzieci z grup 2 i 3 przechodzą do swoich sal

Od godziny 8:00 wszystkie dzieci przebywają w salach swoich grup. 


Rozchodzenie się dzieci

O godzinie 16:00 dzieci z grupy 2 i 4 przechodzą do sali grupy 1

O godzinie 16:00 dzieci z grup 3 przechodzą do sali grupy 5

Od godziny 16:30 wszystkie dzieci przebywają w sali grupy 5 lub 1.


Ramowy rozkład dnia:

Godziny
Rodzaj aktywności
6:00 - 8:00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualna aktywność dzieci wspomagana przez nauczyciela. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach aktywności. Praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem.
8:00 - 8:30Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do I śniadania, czynności samoobsługowe
8:30 - 9:00I śniadanie
9:00 - 11:15Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających. Zabawy i ruch w ogrodzie (w zależności od pogody). Obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze prowadzone w sali przedszkolnej i ogrodzie; gry i zabawy sportowe; obserwacja prac gospodarczych i ogrodniczych.
11:15 - 11:30Czynności samoobsługowe i przygotowanie do II śniadania
11:30 - 11:45II śniadanie
11:45 - 13:30Dzieci 3-letnie: Odpoczynek - tworzenie warunków do relaksu i wyciszenia
13:30 - 14:00Dzieci 3-letnie: Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
11:45 - 13:45Dzieci 4-6 letnie: Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze podejmowane przez dzieci i organizowane przez nauczyciela Praca indywidualna- korekcyjno-kompensacyjna i korygująco – wspierająca w formie indywidualnej lub w małych zespołach. Różne zabawy kierowane naturalną ciekawością dzieci. Zajęcia dodatkowe.
13:45 - 14:00Dzieci 4-6 letnie: Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
14:00 - 14:30Obiad
14:30 - 17:00Kilkuminutowy odpoczynek po obiedzie przy bajkach lub wierszykach czytanych przez nauczyciela. Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne oraz inspirowane przez nauczyciela. Czynności porządkowe: układanie zabawek, książek, kredek itp. Rozchodzenie się dzieci do domów.