Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Przedszkole Miejskie nr 170

pracuje w godzinach 6:00 - 17:00


Plan posiłków

8:30 - śniadanie

11:30 - II śniadanie

14:00 - obiad


Godziny pracy oddziałów

GRUPA 1 - pracuje w godzinach 8:00 - 15:30

GRUPA 2 - pracuje w godzinach 8:00 - 17:00

GRUPA 3 - pracuje w godzinach 6:00 - 16:00

GRUPA 4 - pracuje w godzinach 7:30 - 16:00

GRUPA 5 - pracuje w godzinach 7:30 -  16:30


Schodzenie się dzieci

W godzinach 6:00 - 7:30 wszystkie dzieci schodzą się w sali grupy 1

Od godziny 7:30 dzieci z grup 4 i 5 przechodzą do swoich sal.

W godzinach 7:30 - 8:00 dzieci z grup 1, 2 i 3 schodzą się do sali grupy 1

Od godziny 8:00 dzieci z grup 2 i 3 przechodzą do swoich sal

Od godziny 8:00 wszystkie dzieci przebywają w salach swoich grup. 


Rozchodzenie się dzieci

O godzinie 15:30 dzieci z grupy 1 przechodzą do sali grupy 2

O godzinie 16:00 dzieci z grup 3 i 4 przechodzą do sali grupy 5

Od godziny 16:30 wszystkie dzieci przebywają w sali grupy 2.


Ramowy rozkład dnia:

Godziny
Rodzaj aktywności
6:00 - 8:00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Indywidualna aktywność dzieci wspomagana przez nauczyciela. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w wybranych kącikach aktywności. Praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem.
8:00 - 8:30Zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do I śniadania, czynności samoobsługowe
8:30 - 9:00I śniadanie
9:00 - 11:15Zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających. Zabawy i ruch w ogrodzie (w zależności od pogody). Obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze prowadzone w sali przedszkolnej i ogrodzie; gry i zabawy sportowe; obserwacja prac gospodarczych i ogrodniczych.
11:15 - 11:30Czynności samoobsługowe i przygotowanie do II śniadania
11:30 - 11:45II śniadanie
11:45 - 13:30Dzieci 3-letnie: Odpoczynek - tworzenie warunków do relaksu i wyciszenia
13:30 - 14:00Dzieci 3-letnie: Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
11:45 - 13:45Dzieci 4-6 letnie: Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, plastyczne. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze podejmowane przez dzieci i organizowane przez nauczyciela Praca indywidualna- korekcyjno-kompensacyjna i korygująco – wspierająca w formie indywidualnej lub w małych zespołach. Różne zabawy kierowane naturalną ciekawością dzieci. Zajęcia dodatkowe.
13:45 - 14:00Dzieci 4-6 letnie: Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu
14:00 - 14:30Obiad
14:30 - 17:00Kilkuminutowy odpoczynek po obiedzie przy bajkach lub wierszykach czytanych przez nauczyciela. Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne oraz inspirowane przez nauczyciela. Czynności porządkowe: układanie zabawek, książek, kredek itp. Rozchodzenie się dzieci do domów.