Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka odbywa się w godzinach 8.00-13.00
Pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Zwolnienie w całości z opłaty za pobyt dotyczy dzieci: z rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, z rodzin zastępczych, z rodzinnych domów dziecka..

Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu naliczana jest z dołu, za wykorzystane godziny i posiłki. Zmiany ilości posiłków dokonać można na kolejny miesiąc z końcem miesiąca poprzedniego.

Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w  danym miesiącu)

3 posiłki  – 10,00 zł
2 posiłki   – 8,00 zł
1 posiłek (o) – 5,00 zł

Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu za wykorzystane godziny i posiłki w miesiącu poprzednim, po uprzednim pobraniu wysokości opłat od intendenta przedszkola.


Wpłaty należności za przedszkole należy dokonywać  na poniższy  rachunek  bankowy do dnia 15 następnego miesiąca. Numer rachunku (to jest już nowy numer rachunku obowiązujący od dnia 1.01.2022):

67 1240 1037 1111 0011 0919 3022


Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi:

69 1090 2705 0000 0001 4786 5409